Особлива інформація емітента
April 22
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Приватне Акціонерне Товариство "Харківський комбікормовий завод"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
61040, Харківська обл., м. Харків, Велика Панасівська,236
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00952214
5. Міжміський код та телефон, факс:
0577129078, 0577129078
6. Адреса електронної пошти:
kombigrn@ukr.net
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Більш детально з інформацією ознайомтесь в повній версії документу: