П р о т о к о л № 04/03
March 04
На засідання Наглядової Ради, далі - «засідання», Приватного акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство, ПрАТ «Харківський комбікормовий завод») зареєструвалися та присутні наступні Члени Наглядової Ради:


1. Голова Член Наглядової Ради Ярмолатій Тетяна Вікторівна (ідентифікаційний номер 2501911627), якій в Статутному фонді ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» належить частка розміром 40,5935 % від загального розміру статутного фонду
2. Член Наглядової Ради Ярмолатій Олег Валерійович (ідентифікаційний номер 2500401595), якому в Статутному фонді ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» належить частка розміром 9,2591% від загального розміру статутного фонду;
3. Член Наглядової Ткаченко Віра Володимирівна, яка є представником акціонера ТОВ «Харімпекс», якому в Статутному фонді ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» належить частка розміром 30,6985 % від загального розміру статутного фонду.
4. Член Наглядової Ради Галій Тамара Василівна (ідентифікаційний номер 1936002042), якій в Статутному фонді ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» належить частка розміром 0,002016 % від загального розміру статутного фонду.
5. Член Наглядової Ради Галух Людмила Василівна (ідентифікаційний номер 2507801042), якій в Статутному фонді ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» належить частка розміром 0,007542 % від загального розміру статутного фонду.


На засіданні присутні 100% членів Наглядової ради Товариства. Засідання визнається повноважним та правомочним приймати рішення за всіма питаннями, що включені до порядку денного.
Більш детально з інформацією ознайомтесь в повній версії документу: