Річні загальні збори Товариства 2018 року
March 23 2018
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 61040, м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, зал. №1, з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 за попереднім записом по тел.: /057/ 724-68-27, 712-90-78 та в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Самотой Ірина Іванівна, головний бухгалтер.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".
Всю необхідну інформацію ви зможете отримати у цьому документі: https://drive.google.com/file/d/1rQolhioz2kwB10uECzNI1AKo5gWg-QUE/view?usp=sharing