News
Публічне акціонерне товариство "Харківський комбікормовий завод" (місцезнаходження: 61139, м. Харків, вул. Котлова, буд. 236) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
1
2
3