News
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
До уваги акціонерів. Протокол річних загальних зборів.
Положення 2018 року.
Закупаем кукурузу. Цена на сегодняшний день: 5250грн. Принимаем любые объемы.

Протокол загальних зборів акціонерів № 16 від 26 квітня 2018 року.
Особлмва інформація емітента
інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю
Приватне акціонерне товариство "Харківський комбікормовий завод" (місцезнаходження: 61040, м.Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236 повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
дата та час проведення загальних зборів – 26 квітня 2018 року о 13 год. 00 хв.;
місце реєстрації акціонерів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 00 хв. 26 квітня 2018 року;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 45 хв. 26 квітня 2018 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –23 квітня 2018 року.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
Изменения в наименовании общества.
До уваги акціонерів.
Увага акціонерам.
Увага, акционерам.
Положення про органи правління товариства.
Особливі відомості Товариства.
Проверкой была охвачена деятельность за период с 01.01.2016г. по 01.01.2017г.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне Акцiонерне Товариство "Харкiвський комбiкормовий завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00952214
4. Місцезнаходження
Харківська , Холодногiрський, 61040, м.Харкiв, Велика Панасiвська,236
5. Міжміський код, телефон та факс
(057)712-9078 (057)712-90-78
6. Електронна поштова адреса
kombigrn@ukr.net


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
з питань проекту порядку денного річних загальних зборів ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», призначених на 27.04.2017р.
Публічне акціонерне товариство "Харківський комбікормовий завод" (місцезнаходження: 61040, м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236 повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
дата та час проведення загальних зборів – 27 квітня 2017 року о 13 год. 00 хв.;
місце реєстрації акціонерів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 12 год. 00 хв. 27 квітня 2017 року до 12 год. 45 хв. 27 квітня 2017 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –24 квітня 2017 року.
Производим и реализуем на постоянной основе топливные пеллеты из лузги подсолнечника
(D 6-8 мм)
Закупаем пшеницу 6,3 и 2 класса. Цена на сегодняшний день: Пшеница 6кл - 4400грн, 3кл. - 4600грн. Принимаем любые объемы.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду, операцій з нерухомістю) емітента.

Протокол №14, річних загальних зборів ПАО "ХКЗ".
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
During the first 9 months of this year Ukraine exported agricultural products of 10.4 billion dollars. As the deputy director of the National Science Center Nikolay Pugachov said:"It is 16.1% less than it was in the same period of 2014, when native farmers took to the world markets the production of 12.4 billion.​
Публічне акціонерне товариство "Харківський комбікормовий завод" (місцезнаходження: 61139, м. Харків, вул. Котлова, буд. 236) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
1
2