ПРОТОКОЛ № 09/06 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Харківський комбікормовий завод"
June 09 2020
Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 61040, м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, зал. №1, з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 за попереднім записом по тел.: /057/ 724-68-27, 712-90-78 та в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Самотой Ірина Іванівна, головний бухгалтер.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".
У зв’язку із дією послаблених карантинних заходів та заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) просимо додатково подбати про наявність індивідуальних захисних масок, інших засобів особистої гігієни при присутності на річних загальних зборах у приміщенні Товариства.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://hkz.kh.ua/
Більш детально з інформацією ознайомтесь в повній версії документу