Особлива інформація
December 10 2018
Тiбiлову Iвану Володимировичу достроково припинити повноваження 06.12.2018 року Члена Правлiння за рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Харкiвський комбiкормовий завод" (Протокол Наглядової Ради Товариства вiд 06.12.2018 року.) Перебував на посадi 1 рiк. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає
Всю необхідну інформацію ви зможете отримати у цьому документі:https://drive.google.com/file/d/1sg2_mxpGeKqu4yRP0WiEu22GctLIJG5z/view?usp=sharing