Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
April 20 2018
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне Акцiонерне Товариство "Харкiвський комбiкормовий завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00952214
4. Місцезнаходження
Харківська , Холодногiрський, 61040, Харкiв, Велика Панасiвська,236
5. Міжміський код, телефон та факс
0577129078 0577129078
6. Електронна поштова адреса
kombigrn@ukr.net

Всю необхідну інформацію ви зможете отримати у цьому документі: https://drive.google.com/file/d/1yFuVa2m4w09vEWvb-Cs7mCTa-6USmY7U/view?usp=sharing