News
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
During the first 9 months of this year Ukraine exported agricultural products of 10.4 billion dollars. As the deputy director of the National Science Center Nikolay Pugachov said:"It is 16.1% less than it was in the same period of 2014, when native farmers took to the world markets the production of 12.4 billion.​
До уваги мешканців будинків № 246, 246/1, 246/3, 238/4 по вул. Велика Панасівська та будинку № 71 по вул. Сочинська у м. Харкові.
Особлива інформація емітента.
Особлива інформація емітента, зміна складу посадових осіб.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Звіт незалежного аудитора, АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ", станом на 31.12.2020 року.
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
ПРОТОКОЛ № 19
річних загальних зборів
пРИВАТНОГО акціонерного товариства
"Харківський комбікормовий завод"
(код 00952214)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство "Харківський комбікормовий завод" (місцезнаходження: 61040, м.Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236 повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
дата та час проведення загальних зборів – 21 квітня 2021 року о 13 год. 00 хв.;
місце реєстрації акціонерів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 00 хв. 21 квітня 2021 року;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 45 хв. 21 квітня 2021 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –19 квітня 2021 року.
П р о т о к о л № 04/03
засідання Наглядової Ради
Приватного акціонерного товариства
«ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»
На сьогодняшній день, ми з гордістю представляємо до Вашої уваги, розробку, головного інженера ПРАТ "ХКЗ", Мезенцева В.О. - " Решето для очистки ззернового вороху з отворами у вигляді овалу Кассіні ".
Відомость про зміну акціонерів, яким належать голосуючи акції.
Зміна складу посадових осіб емітента
Зміна складу посадових осіб емітента
Зміна складу посадових осіб емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Приватне Акціонерне Товариство "Харківський комбікормовий завод"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
61040, Харківська обл., м. Харків, Велика Панасівська,236
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00952214
5. Міжміський код та телефон, факс:
0577129078, 0577129078
6. Адреса електронної пошти:
kombigrn@ukr.net
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
ПРОТОКОЛ № 18
річних загальних зборів
пРИВАТНОГО акціонерного товариства
"Харківський комбікормовий завод"
(код 00952214)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне Акцiонерне Товариство "Харкiвський комбiкормовий завод"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00952214
4. Місцезнаходження: 61040, Україна, Харківська обл., Холодногiрський р-н, Харкiв, Велика Панасiвська,236
5. Міжміський код, телефон та факс: 0577129078, 0577129078
6. Адреса електронної пошти: kombigrn@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 02.05.2019,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство "Харківський комбікормовий завод" (місцезнаходження: 61040, м.Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236 повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
дата та час проведення загальних зборів – 15 липня 2020 року о 13 год. 00 хв.;
місце реєстрації акціонерів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 00 хв. 15 липня 2020 року;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 45 хв. 15 липня 2020 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –13 липня 2020 року.
Загальна кількість акцій Товариства – 37 333 740 шт.
Кількість голосуючих акцій Товариства – 30 242 536 шт.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ
про скликання річних загальних зборів Товариства
Шановні акціонери
У зв’язку із введенням на території України карантину на період з 17.03.2020 по 24.04.2020 року, проведення загальних зборів акціонерів, яке було призначено на 23.04.2020 року - відкладається.
Дата проведення буде визначена додатково, після закінчення карантину
Наглядова Рада ПрАТ «ХКЗ»
Будем рады встретить в нашем дружном коллективе!
Открыты вакансии!
  • Слесарь ремонтник
  • Электромонтёр
  • Менеджер по закупке зерновых
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
1
2
3