Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
26 ноября 2015
Публічне акціонерне товариство "Харківський комбікормовий завод" (місцезнаходження: 61139, м. Харків, вул. Котлова, буд. 236) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
  • місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Котлова, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
  • дата та час проведення загальних зборів – 29 квітня 2015 року о 13 год. 00 хв.;
  • місце реєстрації акціонерів: м. Харків, вул. Котлова, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
  • час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 00 хв. 29 квітня 2015 року;
  • час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 45 хв. 29 квітня 2015 року;
  • дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –24 квітня 2015 року.