Річний звіт емітента за 2015 рік.
21 апреля 2016
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Всю необхідну інформацію ви зможете отримати у цьому документі:https://drive.google.com/file/d/0B9ZOyE3wcBxdZzlzNUtTdDhrUEhUTW9LdFVGRGo1bnVqb2tr/view?usp=sharing