News
Приглашаем на работу:
- Машинист автокрана
- Водитель эксковатора
Приватне акціонерне товариство "Харківський комбікормовий завод" (місцезнаходження: 61040, м.Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236 повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
дата та час проведення загальних зборів – 24 квітня 2019 року о 13 год. 00 хв.;
місце реєстрації акціонерів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 00 хв. 24 квітня 2019 року;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 45 хв. 24 квітня 2019 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –19 квітня 2019 року.
Харцiю Миколi Васильовичу достроково припинити повноваження 06.12.2018 року Голови Правлiння за рiшенням Наглядової Ради ПрАТ "Харкiвський комбiкормовий завод" (Протокол Наглядової Ради Товариства вiд 06.12.2018 року на пiдставi особистої заяви Харцiй М.В. вiд 30.11.2018 р..) Перебував на посадi 1 рiк. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає
Будем рады встретить в нашем дружном коллективе!
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
До уваги акціонерів. Протокол річних загальних зборів.
Положення 2018 року.
Закупаем кукурузу. Цена на сегодняшний день: 5250грн. Принимаем любые объемы.

Протокол загальних зборів акціонерів № 16 від 26 квітня 2018 року.
Особлмва інформація емітента
інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю
Приватне акціонерне товариство "Харківський комбікормовий завод" (місцезнаходження: 61040, м.Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236 повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
дата та час проведення загальних зборів – 26 квітня 2018 року о 13 год. 00 хв.;
місце реєстрації акціонерів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 00 хв. 26 квітня 2018 року;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 45 хв. 26 квітня 2018 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –23 квітня 2018 року.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
Изменения в наименовании общества.
До уваги акціонерів.
Увага акціонерам.
Увага, акционерам.
Положення про органи правління товариства.
Особливі відомості Товариства.
Проверкой была охвачена деятельность за период с 01.01.2016г. по 01.01.2017г.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне Акцiонерне Товариство "Харкiвський комбiкормовий завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00952214
4. Місцезнаходження
Харківська , Холодногiрський, 61040, м.Харкiв, Велика Панасiвська,236
5. Міжміський код, телефон та факс
(057)712-9078 (057)712-90-78
6. Електронна поштова адреса
kombigrn@ukr.net


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
з питань проекту порядку денного річних загальних зборів ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», призначених на 27.04.2017р.
Публічне акціонерне товариство "Харківський комбікормовий завод" (місцезнаходження: 61040, м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236 повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):
місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
дата та час проведення загальних зборів – 27 квітня 2017 року о 13 год. 00 хв.;
місце реєстрації акціонерів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);
час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 12 год. 00 хв. 27 квітня 2017 року до 12 год. 45 хв. 27 квітня 2017 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –24 квітня 2017 року.
Производим и реализуем на постоянной основе топливные пеллеты из лузги подсолнечника
(D 6-8 мм)
Закупаем пшеницу 6,3 и 2 класса. Цена на сегодняшний день: Пшеница 6кл - 4400грн, 3кл. - 4600грн. Принимаем любые объемы.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду, операцій з нерухомістю) емітента.

Протокол №14, річних загальних зборів ПАО "ХКЗ".
1
2